LEARNING MODULES

GABAY SA PAGTATANIM NG GULAY

This Vegetable Production Techno-Guide is part of the collaboration effort of Winrock International & East-West Seed Co.

GIYA SA PAGPABUHI UG BABOY (Visayan Language)

Ang pagpamuhi ug baboy usa ka nailang panginabuhian sa rehiyon sa CARAGA. Daghan ang namuhi ug baboy sa ilang nataran nga nakadugang sa pagpalig-on sa sektor sa pangbaboyan.

Copyright © 2015 Philippine Cold Chain Project | Winrock International |
Back to top